nexcob

Kunstmatige beademing is een levensreddende medische behandeling bij ernstig zieke patiënten, bijvoorbeeld na een ernstig ongeluk, een grote operatie of ten gevolge van een ernstige infectie. Als de oorzaak van de ernstige ziekte behandeld is, streeft het behandelteam naar het  zo snel mogelijk te stoppen van de kunstmatige beademing. In eerste instantie zal de arts de ondersteuning van de beademingsmachine geleidelijk verminderen en beoordelen of de patiënt kan ademen zonder machine. Als de patiënt zelf kan ademen, zal de beademingsbuis (tube) verwijderd worden.

Sommige patiënten hebben meer moeite om weer zelfstandig te kunnen ademen. Als  de behandeld arts de ondersteuning door de beademingsmachine vermindert, wordt de patiënt oncomfortabel, wat zich uit in kortademigheid, onrust of andere klachten.

Er zijn veel oorzaken waardoor de patiënt moeilijk van de beademingsmachine ontwend kan worden. Door langdurige beademing kunnen de ademspieren verzwakt zijn, de longen kunnen beschadigd zijn door infecties, of het hart kan het bloed niet meer voldoende rondpompen waardoor zuurstofgebrek in organen, zoals de ademspieren ontstaat. Maar ook zeldzamere aandoeningen kunnen een rol spelen bij moeilijke ontwenning van de beademing zoals pulmonale hypertensie (verhoogde druk in de longslagader), spierziekten (myopathie) of afwijkingen in de regulatie van hormonen. Onderzoek naar de oorzaak van moeilijke ontwenning van de beademing is vaak complex en kan niet in ieder ziekenhuis uitgevoerd worden.

NExCOB is opgericht om complexe diagnostiek te verrichten bij patiënten die moeilijk te ontwennen zijn van kunstmatige beademing. Gedurende enkele dagen (meestal 3 tot 5) wordt de patiënt opgenomen op de intensive care van het UMC St Radboud. In die periode worden vele onderzoeken verricht die inzicht geven in de oorzaak voor de afhankelijkheid van de patiënt van de beademingsmachine. De resultaten van de testen worden besproken in een team van artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten en er wordt een behandeladvies geformuleerd. Dit wordt besproken met de patiënt en de familie. Een uitgebreid rapport wordt toegestuurd aan de verwijzende arts.

Indien u algemene vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Indien gewenst zullen wij contact met u opnemen. Verwijzing van patiënten naar ons centrum gaat altijd via een arts.