nexcob


Kunstmatige beademing is een belangrijk onderdeel van de intensive care geneeskunde en daarom een belangrijk focus voor wetenschappelijk onderzoek. 
Moderne beademingsmachines kunnen de ademhaling van de patiënt volledig overnemen en zelfs bij een heel zieke long meestal zorgen voor adequate gaswisseling. 

Op de afdeling intensive care van het Radboudumc wordt wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van kunstmatige beademing met als doel de zorg voor de ernstig zieke patiënt te verbeteren. We moeten ons realiseren dat ondanks de enorme vooruitgang in de geneeskunde nog steeds ± 35% van de ernstig zieke patiënten die kunstmatig beademd worden overlijden! Daarom blijft wetenschappelijk onderzoek van groot belang. 

Het beademingsonderzoek op onze afdeling heeft als belangrijkste doel de zorg voor de beademde patiënt verder te verbeteren. Goed onderzoek leidt tot betere patiëntenzorg.  Het beademingsonderzoek op onze afdeling kent een drietal aandachtsgebieden: 

1. Ontwenning van kunstmatige beademing
Een groep patiënten die kunstmatig beademd wordt is moeilijk te ontwennen van de beademing. Dit heeft nadelige gevolgen voor de patiënt, immers langer verblijf op de intensive care verhoogt het risico op complicaties, zoals ziekenhuisinfecties, trombose, verwardheid, spierzwakte et cetera. Dus kortere beademingsduur is goed voor de patiënt. Op dit moment wordt onderzoek verricht hoe we beter het moment kunnen bepalen wanneer de patiënt weer zelfstandig kan ademen. Daarnaast wordt het effect van nieuwe medicijnen op kracht van ademspieren bestudeerd. 

2. Nieuwe beademingstechnieken
“Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA)” is een nieuwe vorm van beademen. Het belangrijkste verschil tussen deze beademingsvorm en de meeste andere technieken is dat de beademingsmachine informatie krijgt over de eigen ademprikkel van de patiënt. Dit gaat door middel van electroden die op een speciale maagvoedingssonde geplakt zijn. Hierdoor kan de machine beter aan de vraag van patiënt voldoen. Deze techniek is veel belovend zowel bij beademing via een buisje (tube) als bij maskerbeademing (noninvasieve beademing). Momenteel doet onze afdeling diverse studies naar de  waarde van deze nieuwe techniek bij patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD) of heel ernstige longontstekingen. 

3. Nadelige effecten van kunstmatige beademing op de long. 
Hoewel kunstmatige beademing een levensreddende medische interventie is, zijn er ook nadelige gevolgen. Bekend is dat kunstmatige beademing longschade kan veroorzaken. In dierexperimentele studies en in studies bij patiënten wordt onderzoek gedaan hoe de beademingsmachine longschade veroorzaakt. Dit is belangrijk om in de toekomst nadelige effecten van kunstmatige beademing op de long te kunnen voorkomen.