nexcob

Het Nijmegen Expertise Centrum voor ontwenning van de Beademing (NExCOB) is onderdeel van de afdeling intensive care van het Radboudumc. Alle medewerkers van het expertisecentrum zijn in dienst van het Radboudumc en alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van het Radboudumc.

NExCOB werd in het voorjaar 2012 opgericht en is het eerste Nederlandse centrum voor uitgebreide diagnostiek bij patiënten die moeilijk te ontwennen zijn van de beademing. Verwijzing vindt plaats door de behandelaar van de patiënt. Het betreft meestal patiënten die opgenomen zijn op een intensive care in Nederland. Na uitgebreide diagnostiek en een multidisciplinaire bespreking (intensivisten, technisch geneeskundige, neuroloog, klinisch neurofysioloog, fysiotherapeut, gespecialiseerd beademingsverpleegkundige) wordt een behandeladvies voor ontwenning geformuleerd.

Het doel van NExCOB is niet de behandeling van patiënt over te nemen. In het algemeen wordt de patiënt gedurende 3 a 4 dagen opgenomen in ons centrum en vervolgens teruggeplaatst naar het verwijzend ziekenhuis. Uiteraard kan in de periode daarna nog overleg plaats vinden indien gewenst door verwijzer.

Onze visie op de diagnostiek van ontwenning van de beademing is in een internationaal medisch wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd: Heunks, van der Hoeven: The ABC of weinig failure: a structured approach. Critical Care 2010 (14)245.